Recuperar Dades - Recuperació de Dades
Ondata International

Recuperació de dades de sistema RAID

Som especialistes en la recuperació de dades de sistemes RAID, discs durs, telèfons i memòries USB entre d’altres suports. Podem recuperar dades de qualsevol dispositiu d’emmagatzematge digital que presenti errors de lògica, mecànica, electrònica i/o electromecànica.

Els sistemes RAID (array de discs durs que operen davant el sistema operatiu com una sola unitat) són per definició molt fiables. En general, aporten, no només, gran capacitat d’emmagatzematge sinó què també un sistema a prova d’errors. Encara què aquesta afirmació és veritable, també és cert, què s’ha d’estar alerta, ja què quan es produeixen errors encadenats o errades humanes es pot perdre l’accés a les dades.

Hem realitzat recuperació de dades de tot tipus de sistemes RAID, nivell 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 53 entre d’altres. Cadascun presenta evidentment les seves particularitats, però en general les causes més comunes que provoquen que el sistema no pugui per si mateix arribar a recompondre les dades després de produir-se una errada són la pèrdua de les bandes de paritat, averies físiques de disc durs encadenats i errades humanes. La recuperació de dades per una empresa externa es converteix aleshores en un servei imprescindible.

Fallades en sistemes Raid

Les pèrdues en les bandes de paritat succeeixen en poques ocasions, però és una errada “lògica” del sistema del qual el RAID no es capaç de solucionar per si mateix i requereix d’intervenció externa per a localitzar-les i reconstruir-les a fi de poder recuperar dades del sistema RAID i poder accedir a la informació de nou.

Les fallades físiques no són freqüents, no més que en qualsevol disc dur independent. Es podria estimar que poden fallar entre un 2% i un 3% dels discs durs instal·lats per any. Però, això sí, el RAID esta compost per discs durs que pateixen els mateixos problemes que qualsevol altre disc dur: atacs de virus, esborrat de dades, corrupció del sistema, mala instal·lació de drivers, pics de tensió, temperatures extremes, components defectuosos i fallades mecàniques. Aquest tipus de fallades poden portar la necessitat de contractar a un servei de recuperació de dades.

Recuperació de dades RAID

Quan falla un disc, si tenim per exemple un RAID 5, el sistema es pot recompondre, només canviant el disc dur defectuós per un de nou i automàticament el sistema reconstrueix la informació no accessible. Els problemes apareixen quan succeeix una segona fallada d’un altre disc dur durant aquest procés. Quan s’espatllen més de la tercera part dels discs durs, el sistema no serà capaç de recompondre’s i es necessitarà la intervenció d’una empresa experta de dades de sistemes RAID.

Els errors humans són principalment per no canviar a temps una unitat de disc dur, pensar que ha fallat però que no tornarà a fallar. Sempre haurem de canviar una unitat mínimament defectuosa, el risc de perdre les dades és massa alt. En d’altres ocasions, no s’ha seguit el procés adequat davant talls repetitius en el subministrament elèctric, s’han esgotat les bateries del sistema d’alimentació ininterrompudament, i els equips s’han apagat incorrectament.

Diagnòstic

Consulteu-nos sobre el problema del vostre RAID, posarem tota la nostra experiència al vostre servei per a recuperar les dades del vostre RAID en el menor temps possible. En el cas dels sistemes RAID, el diagnòstic té cost, degut a què en aquest procés s’utilitzen diferents eines i mètodes de recuperació què en el cas de discs curs individuals. El preu de realització del diagnòstic variarà depenent del tipus de sistema i el número de discs del mateix.

Tipus de RAID

Un sistema RAID suporta diferents tipus de configuracions, les més típiques o més emprades són 0, 1, 4, 5 i lineal. Les característiques d’aquests RAID són les següents:

 • Nivell Raid 0

  També, se l’anomena striping. Significa que les dades que s’escriuen en la unitat de disc es divideixen en grups i les dades s’escriuen en els discs que formen tot el conjunt, el què permet un alt rendiment de entrada i sortida. La capacitat d’emmagatzemat és la mateixa que ocupa la totalitat d’un disc dur per el que no existeix redundància en aquest nivell i la fallada en qualsevol dels discs ocasionarà el no poder accedir a les dades d’aquest suport i precisar la recuperació de les dades del RAID.

 • Nivell RAID 1

  El RAID 1, o "rèpliques", ha estat la tècnica més utilitzada de RAID. El nivell 1 sí té redundància per el què és possible recuperar dades al fallar algun dels discs del sistema RAID. Escriu dades idèntiques en cada un dels discs que pertanyen al conjunt conservant una còpia en cada disc. Aquesta tècnica s’utilitza molt degut a la seva simplicitat i al alt nivell de transferència de dades quan es llegeixen aquestes però normalment actuen independentment i donen alts nivells de transferència de dades d’entrada i sortida. El nivell 1 ofereix una gran fiabilitat de dades i millora el rendiment de les aplicacions de lectura. La capacitat d’emmagatzemat del RAID 1 es igual a la capacitat de les rèpliques dels discs durs en el hardware RAID.

 • Nivell RAID 4

  Utilitza el què es denomina paritat en un disc dur per a protegir les dades. La capacitat d’emmagatzemat del nivell 4 del hardware RAID és igual a la capacitat dels discs del conjunt menys la capacitat de cada disc.

 • Nivell RAID 5

  És el tipus de RAID més típic i el més emprat. Distribueix les bandes de paritat entre els discos del conjunt, el nivell 5 els colls d’ampolla que es generen en els nivells de RAID 4. L’únic coll d’ampolla seria el procés per a calcular les bandes de paritat. El RAID de nivell 5 normalment s’utilitza per a la memòria cau (cache) de l’escriptura i amb això reduïm els accessos continuats als suports del conjunt. La capacitat d’emmagatzemat del RAID de nivell 5 és igual a la capacitat dels discs del conjunt menys la capacitat de cada disc del conjunt. La necessitat de recuperació de dades d’un sistema RAID 5 és la més freqüent.

 • Lineal RAID

  El nivell lineal de RAID consisteix en un simple grup de discs durs d’igual o diferents capacitats per a crear una unitat de disc virtual més gran. Els grups de dades estan situats en els discos del conjunt seguint una seqüencia de forma que passen al següent quan l’anterior s’ha omplert. Això no dóna ningun rendiment ja què les operacions d’entrada i sortida no es trenquen entre cada un dels discs del conjunt. El nivell lineal RAID no dóna redundància per el què la seva fiabilitat és molt baixa, si un dels discs falla, no es pot utilitzar el conjunt de discs. La capacitat és la capacitat total de tots els discs del conjunt. Quan hi ha fallada s’ha de realitzar una intervenció per a recuperar dades del sistema RAID.

Per a conèixer més detalls sobre els sistemes RAID consulteu la nostra pàgina: www.onraidservices.com

Consells

Les noves tecnologies implementades en els dispositius d’emmagatzemat augmenten, dia a dia, no solament la seva capacitat d’emmagatzemat, sinó també la seva seguretat de funcionament. Recomanen, malgrat tot, què sistemàticament es realitzin còpies de seguretat dels telèfons mòbils i smartphones, així com també, dels discs durs, sistema RAID o qualsevol altre medi d’emmagatzemat en servei. Davant una fallada o una averia imprevista podrem així recuperar les dades a l’accedir al sistema de back up.

Si, tot i així, no podeu accedir a les vostres dades, contacteu amb Ondata International abans d’iniciar ningun procés de recuperació de dades. Quan les dades són molt valuoses i imprescindibles només una empresa especialitzada en recuperar dades d’smartphones, discs durs i sistemes RAID podrà donar-vos una solució amb garantia.

Rambla Catalunya 38, 8º
08007, Barcelona, CATALUNYA, Espanya
Pressupost
gratuït**
*Camps Obligatoris
**Excepte discos manipulats, sistemes raid, telèfons mòbils o tablets
Segueix-nos a
Servei urgent
Recuperem les seves dades
en temps record
Contacte
902 199 490
Barcelona
Madrid
València
Bilbao
Sevilla
A Coruña
Las Palmas
Nosaltres
us diem