Líders en recuperació de dades
Recuperació de dades en les vostres instal•lacions
Recuperacions express
     
 • Recuperació de dades

  RECUPERACIÓ DISCS DURS

 • Recuperació de sistemes RAID

  RECUPERACIÓ SISTEMES RAID

 • Recuperació remota

  RECUPERACIÓ REMOTA

 • Recuperació a domicili

  RECUPERACIÓ A DOMICILI

En cas de pèrdua de dades el més important és escollir l’empresa correcta que us asseguri una línia de treball amb garanties, per això assegureu-vos que l’anomenada empresa:

1 És una empresa especialitzada en aquests serveis amb laboratori propi. Eviteu la subcontractació del servei i que les vostres dades vagin a terceres empreses amb el conseqüent augment de costos.

2 Disposa de cambres netes i de la tecnologia necessària i imprescindible pera una correcta manipulació dels dispositius. Unes mans inexpertes o l’ús de material no adequat podrien afectar de forma irreversible la recuperació de dades d’un dispositiu.

3 Disposa d’un laboratori a Espanya. Assegureu-vos de què el vostre dispositiu no és enviat fora del nostre país. Eviteu riscos i costos innecesaris

Contacte
902 199 490

Truqui'ns

Barcelona

93 1888607

Madrid

91 4174468

Valencia

96 1106334

Bilbao

94 4344156

Sevilla

95 4369356

A Coruña

98 1065257

Las Palmas

92 8401308

Recuperació de dades

Quan succeeix una pèrdua de dades sigui quina sigui la causa: virus, suport formatejat, disc espatllat, borrat d’arxius, sabotatge, incendis, inundacions, mecànica espatllada, bloqueig del sistema, partiment, danys en superfície dels plats, pics de tensió, cops, etc. És molt important per a la recuperació de dades, que mai deixeu els vostres discs en mans inexpertes ja que la recuperació d’un arxiu o fitxer exigeix personal altament qualificat i materials específics.

Nosaltres som especialistes en la recuperació de dades de discs durs, discs SSD, sitemes RAID, targetes de memòria, pen drives, i altres suports d’emmagatzament. Hem tingut èxit en recuperar dades en sistemes operatius MS-DOS, Windows 3.11, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows7, Windows NT Server, Windows 2000 Server, Sistemas RAID, UNIX-XELIX, LINUX i Macintosh entre d’altres.

Recuperació de sitemes RAID

Hem realitzat recuperació de dades de tot tipus de sistemes RAID, nivell 0,1,2,3,4,5,6,10, 53 entre d’altres. Cadascun presenta evidentment les seves particularitats, però en general les causes més comunes què provoquen que el sistema no pugui per si mateix arribar a recomposar les dades després de produir-se una fallada són la pèrdua de les bandes de paritat, avàries físiques de discs durs una darrere l’altra i errades humanes. La recuperació de dades per una empresa externa es converteix aleshores en un servei imprescindible.

Consulteu-nos sobre el problema del vostre RAID, posarem tota la nostra experiència al vostre sevei per a la recuperació de les dades del vostre RAID en el menor temps possible. En el cas dels sitemes RAID el diagnòstic té un cost, això es deu a què en aquest procés s’utilitzen diferentes eines i diversos mètodes de recuperació què en el cas dels discs durs individuals. El preu de la realització del diagnòstic variarà en funció del tipus del sistema i del número de discs del mateix.

Servei de recuperació remota

Si heu patit una pèrdua de dades i a més a més teniu pressa per a recuperar les mateixes, Ondata international us pot ajudar de forma immediata. El servei ONDATA ONLINE de recuperació de dades us permetrà recuperar les dades informàtiques perdudes, en un breu espai de temps, de forma remota.

Aquest servei no es d’aplicaió quan el disc dur presenta errades electròniques o problemes físics, tals com sorolls anormals per fregament dels capçals, etc. En aquests tipus d’incidències el dispositiu s’ha d’enviar als laboratoris d’Ondata.

El servei d’ONDATA ONLINE està concebut per a recuperar les dades, però també es dóna especial atenció al fet de què les dades circulin de forma segura a través de la xarxa, per això ONDATA ONLINE disposa d’un protocol segur d’encriptació tant pel software client com pel software servidor dotat d’una clau de fins a 256 bits.

Servei de recuperació a domicili

Podem desplaçar-nos a les vostres instal•lacions si per les necessitats particulars del cas es necessita la presència d’un tècnic. Sistemes RAID què no poden desconectar-se o serveis d’emergències entre d’altres. Consulteu-nos, un tècnic especialitzat es desplaçarà a les vostres instal•lacions prèvia aceptació de pressupost. Servei disponible per a qualsevol punt geogràfic de la península Ibèrica, Balears i Canàries.